Frysk | Nederlands
Parallelwei 2 - 9156AB Bornwird
Tél.: 085-2081595

Contactez-nous!
Contact

Ek bei-draachjende planten, lykas ierdbeien en framboasen

By de Melkemahoeve fine jo alle soarten fruitbeammen, ek heechstam- en âlde beammen

De Melkemahoeve yn it Fryske Bornwird hat in breed oanbod healstam- en heechstamfruitbeammen en bei-draagjende planten yn har assortimint. Jo kinne der allerhande soarten keapje, fan appelbeammen, parrebeammen en prûmebeammen oant sels abrikoasenbeammen ta. Yn prinsipe is elk fruitsoart te leverjen, ek âlde rassen. De Melkemahoeve levert sawol jonge as âlde beammen, sels fan 15 oant 30 jier âld.

Ek bei-draagjende planten as ierdbeien-, reade en wite en krús beien-, framboasen-, brommels- en blebberbeienplanten binne by ús te keap. Oan túncentra en hoveniers leverje wy dizze beammen, planten en strûken op oanfraach. Partikulieren kinne ek sels lâns komme op freed en sneon fan 9:00 oant 18.00 oere. De Melkemahoeve is hússittend oan é Parallelwei 2 te Bornwird, tichteby Dokkum.

Kom te sjen of freegje ynformaasje oan fia it kontaktformulier op de webside. Wy beantwurdzje jo fragen en stean klear om jo de planten te leverjen wer nei jo op syk binne. Ek advisearje wy jo graach oer de hurdhied fan ús fruitbeammen, dy’t hiel wat ferdrage kinne yn it Fryske klimaat, sa flak by see. Telefoanysk binne wy berikber fia nûmer 085-2081595.

Marktplaats

Facebook